Cel gazety

Gazeta ZiarnoNadziei to bezpłatna gazeta katolicka będąca miesięcznikiem. Tworzona jest charytatywnie przez młode osoby świeckie, we współpracy z o. Edwardem Staniukiewiczem z Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Gazeta tworzona jest w myśl hasła: ,,Przez ludzi dla ludzi…”.

Pragniemy być łącznikiem ludzi o otwartych sercach i dużej empatii w stosunku do osób najbardziej potrzebujących pomocy duchowej. To dzięki Wam gazeta ma życie i pomoc bliźnim może być realna.

Docieramy do wielu grup społecznych ze słowem Bożym, licznymi świadectwami, mającymi za zadanie umocnić osoby na duchu czy wreszcie w podjęciu decyzji o zmianie dotychczasowego życia. Nie przekreślamy nikogo, bowiem dla Boga liczy się każdy człowiek.

Dlatego też dotarcie gazety jest bardzo szerokie:
– szpitale,
– hospicja,
– ośrodki pomocy społecznej,
– domy pogodnej starości,
– domy samotnej matki,
– domy dla bezdomnych,
– ośrodki terapii i uzależnień,
– zakłady i schroniska dla nieletnich,
– zakłady karne i areszty śledcze (cała Polska),
– ulice.

Gazeta ZiarnoNadziei powstaje tylko na podstawie wpłat darowizn dokonywanych przez ludzi o dobrych sercach. Osoby pracujące przy tworzeniu gazety nie pobierają żadnego wynagrodzenia, a sama gazeta nie ma celu zarobkowego.

Gazeta oprócz wersji drukowanej jest także do pobrania na stronie www.ziarnonadziei.pl

Z uwagi na fakt, iż pragniemy, aby był to czytelny finansowo dla wszystkich projekt, po każdym wydaniu gazety zamieszczamy kompleksowe sprawozdanie finansowe. Liczymy, że dobre serce oraz chęć pomocy bliźnim spowoduje, że przyłączysz się do akcji niesiebia pomocy bliźnim.

„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem ochotnego dawcę miłuje Bóg” (2 List do Koryntian 9,7).

Dodatkowo, jeśli zechciał(a)byś podzielić się swoim świadectwem (nawet anonimowo) i opowiedzieć, jak Bóg przemienił Twoje życie to chętnie je zamieścimy zarówno w gazecie ZiarnoNadziei, jak i na portalu www.ziarnonadziei.pl. Wystarczy, że napiszesz do nas na adres: redakcja@ziarnonadziei.pl

Jesteśmy otwarci także na propozycję współpracy redakcyjną z osobami, które charytatywnie chciałyby zaoferować swoją pomoc przy tworzeniu artykułów. Takie osoby muszą się cechować wiarą w Boga, życiem zgodnie z Biblią, empatią, chęcią pomagania bezinteresownego. Jeżeli jesteś taką osobą i zechciał(a)byś podzielić się sobą z bliźnimi, napisz: redakcja@ziarnonadziei.pl