Cel gazety i gdzie jesteśmy?

Gazeta Ziarno Nadziei wydawana jest charytatywnie dzięki wpłatom osób tworzących ten projekt oraz osobom mających otwarte serca i chęć służenia bliźnim pomocą w ich drodze nawrócenia. Dlatego Ty również możesz zostać współtwórcą gazety Ziarno Nadziei i pomóc nam dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących pomocy duchowej. Gazeta tworzona jest przez osoby, które pracują charytatywnie i nie są w żaden sposób wynagradzane.

Pragniemy służyć Bogu i Maryi a jednocześnie docierać z gazetą ZiarnoNadziei do ludzi, aby mogli doświadczyć wielkiego Miłosierdzia Bożego, niezależnie od sytuacji czy miejsca, w jakim się znajdują. Celem gazety jest zdobycie dla Boga jak najwięcej pogubionych dusz. Wszystko na Chwałę Jezusa i Maryi Niepokalanej.

Docieramy do następujących miejsc:
– szpitale, hospicja,
– ośrodki pomocy społecznej,
– domy pogodnej starości,
– domy samotnej matki,
– domy dla bezdomnych,
– ośrodki terapii uzależnień,
– zakłady i schroniska dla nieletnich,
– zakłady karne i areszty śledcze (wszystkie areszty oraz zakłady karne w całej Polsce),
– ulice polskich miast.

Jeśli chcesz nam pomóc, wesprzyj finansowo nasz projekt. Liczy się każda, nawet symboliczna wpłata!

Dowolne ofiary płynące z serca można wpłacać na patronite.pl/ziarnonadziei lub na następujące konto: Bank Millenium Paweł Pusz ul. Jana Husa 2, 03-153 Warszawa: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001 (w tytule: Darowizna na Ziarno Nadziei).

Po każdym wydaniu gazety publikujemy sprawozdanie finansowe, zawierające informację o kosztach wydruku gazety, jak i komplet dokumentów finansowych (m.in. wyciąg konta bankowego) oraz sumę wpłat dokonanych przez darczyńców. Również numery wszystkich wydań, które wydrukowaliśmy dzięki pomocy darczyńców dostępne są także w formie elektronicznej do pobrania na portalu ziarnonadziei.pl.

Preagniemy również poinformować, że w każdą trzecią sobotę miesiąca o godz 7.00 w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odbywa się Msza Święta w intencji wszystkich darczyńców.

My ze swojej strony codziennie modlimy się za darczyńców na Różańcu Świętym oraz za te osoby przyjmujemy Komunię Świętą.

Bóg zapłać!

Pozdrawiamy
Z JiMN
Redakcja ZiarnoNadziei