Cel gazety i gdzie jesteśmy?

Pragniemy pracować charytatywnie i nieść Słowo Boże za pomocą gazety Ziarno Nadziei, szczególnie do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, na tzw. życiowym zakręcie.

Docieramy do następujących miejsc:
– szpitale, hospicja,
– ośrodki pomocy społecznej,
– domy pogodnej starości,
– domy samotnej matki,
– domy dla bezdomnych,
– ośrodki terapii uzależnień,
– zakłady i schroniska dla nieletnich,
– zakłady karne i areszty śledcze w całej Polsce,
– ulice polskich miast.

Chcemy głosić ludziom o Bogu i Maryi, aby każdy mógł doświadczyć wielkiego Miłosierdzia Bożego, niezależnie od sytuacji czy miejsca, w jakim się znajduje. Celem gazety jest zdobycie dla Boga jak najwięcej pogubionych dusz. Wszystko na Chwałę Jezusa i Maryi Niepokalanej.