Cel gazety i gdzie jesteśmy?

Na początku gazeta Ziarno Nadziei wydawana była przez nas jako osoby prywatne. Widząc jednak, jak wielkie są potrzeby dotarcia do jak największej liczny osób postanowiliśmy powołać Fundację Miłość i Nadzieja celem dalszego rozwoju naszego projektu.

Fundacja „Miłość i Nadzieja” powstała w celu niesienia bliźniemu pomocy, miłości oraz nadziei na lepsze jutro. Pragniemy przybliżyć do Boga jak największą ilość pogubionych dusz tak, aby mogły one doświadczyć wielkiego Miłosierdzia Bożego. Wszystko to na Chwałę Jezusa i Maryi Niepokalanej. Patronem Fundacji jest Czcigodny Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec.

logo min RGB v2

Poza działalnością wydawniczą oraz prowadzeniem portalu ziarnonadziei.pl, Fundacja będzie niebawem wdrażać projekty społeczno-integracyjne wspierające wykluczone oraz zagrożone wykluczeniem grupy społeczne.

Gazeta Ziarno Nadziei dociera do następujących miejsc:
– szpitali, hospicji,
– ośrodków pomocy społecznej,
– domów pogodnej starości,
– domów samotnej matki,
– domów dla bezdomnych,
– ośrodków terapii uzależnień,
– zakładów i schronisk dla nieletnich,
– wszystkich zakładów karnych i aresztów śledczych w całej Polsce,
– na ulice polskich miast.

Więcej informacji o gazecie można znaleźć pod na stronie Fundacji w zakładce Gazeta katolicka „Ziarno Nadziei”.