II Konkurs Literacki o Ojcu Wenantym Katarzyńcu w 131. rocznicę urodzin Sługi Bożego

„Ojciec Wenanty – czy znasz?”, pod takim hasłem franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej, a jednocześnie opiekunowie grobu sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca już po raz drugi organizują Konkurs Literacki.

Celem konkursu jest uczczenie 131. rocznicy urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca, zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią sługi Bożego, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem oraz jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa, a także zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych i stworzenie wydarzenia literackiego. Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu literackiego w języku polskim, opowiadającego o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca. Prace należy nadsyłać do dnia 15 sierpnia 2020 r. wyłącznie drogą mailową na adres: wenanty.katarzyniec@gmail.com. Laureaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe w czterech kategoriach: proza i wiersz – dzieci i młodzież oraz dorośli. Dodatkową nagrodą będzie publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Gala Finałowa Konkursu odbędzie się 11 października 2020 r., kilka dni po 131. urodzinach Ojca Wenantego Katarzyńca o godz. 14:00, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Finaliści konkursu przyjeżdżają na Galę na własny koszt, natomiast Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg (z 10/11.10.2020 r. oraz z 11/12.10.2020 r., po wcześniejszym zgłoszeniu) i wyżywienie w tym czasie.

Dodatkowe informacje o Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” można uzyskać mailowo, pod adresem estaniukiewicz@franciszkanie.pl lub pod numerem tel. 532-076-902 (o. Edward Staniukiewicz). Poniżej zamieszczony jest szczegółowy Regulamin Konkursu. Informacje na stronie wenanty.pl.

o.Edward Staniukiewicz

_____________________________________________________________________

REGULAMIN II KONKURSU LITERACKIEGO
„Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Organizator: Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

1. Cele konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
– uczczenie 131. rocznicy urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca;
– zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią Ojca Wenantego Katarzyńca, franciszkanina, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem, jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa;
– zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych;
– wydanie antologii pokonkursowej, poświęconej Ojcu Wenantemu Katarzyńcowi;
– stworzenie wydarzenia literackiego.

2. Adresaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i dla osób dorosłych.

3. Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
a) O. Andrzej Zając, franciszkanin, poeta, pisarz, dyrektor Wydawnictwa Bratni Zew – Kraków.
b) Małgorzata Nawrocka, pisarka, polonistka – Warszawa;
c) Beata Ewa Komarnicka, autorka tekstów dla dzieci i pedagog – Warszawa;
d) O. Edward Staniukiewicz, franciszkanin, kustosz grobu o. Wenantego – Kalwaria Pacławska

4. Zasady uczestnictwa:
a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest nadesłanie wyłącznie na adres e-mail organizatora wenanty.katarzyniec@gmail.com
utworu literackiego, opowiadającego o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca (nie powinna to być jednak biografia) lub o wpływie jego osoby na życie autora tekstu. Tekst powinien być napisany w języku polskim, dotąd niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także niepublikowany w sieci Internet. Dodatkowym wymogiem wobec prac jest nieużywanie w tekście słów „epidemia”, „pandemia” i „koronawirus”. Użycie któregokolwiek z tych słów dyskwalifikuje pracę i nie będzie ona podlegać ocenie jury.
Objętość zarówno wiersza/y, jak i prozy nie może przekraczać dwóch stron znormalizowanego tekstu (na stronie A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1.5).
b) Utwór/utwory należy wysłać e-mailem na adres wenanty.katarzyniec@gmail.com, gdzie w tytule wiadomości widnieje nazwa konkursu, w treści wiadomości:
KARTA ZGŁOSZENIOWA – imię i nazwisko-wiek-adres-numer telefonu-adres poczty e-mail-zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych (formularz na końcu Regulaminu) natomiast prace konkursowe, podpisane godłem/pseudonimem w załącznikach.
c) Jeden autor może brać udział w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jednorazowo, w obydwóch kategoriach: proza lub/i poezja. W takim przypadku swoje utwory w obydwóch kategoriach należy podpisać innymi godłami.
d) W przypadku uczestników poniżej 18 lat należy na pracy, obok godła/pseudonimu, podać wiek autora.

5. Termin składania prac: Prace należy nadsyłać wyłącznie e-mailem na adres wenanty.katarzyniec@gmail.com do dnia 15.08.2020r.do godziny 24.00.
W temacie wiadomości prosimy napisać KONKURS O.WENANTY

6. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu.

7. Kryteria ocen:
– twórczy charakter utworu;
– umiejętność oddania duchowości Ojca Wenantego;
– poprawność stylistyczna i językowa;
– bogactwo języka.

8. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. publikacji w almanachu pokonkursowym lub na własnych stronach internetowych, czy też w celu promocji samego konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie osobowym Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”, wynikających z przyczyn losowych.

10. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany oraz nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

11. Laureaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” otrzymają:
a) Kategoria „Dorośli” – nagrody: I – 1000 zł; II – 500 zł; III – 300 zł;
b) Kategoria „Dzieci i Młodzież” – nagrody rzeczowe: I – tablet; II – odtwarzacz audiobook; III – dysk pamięci 1TB.
c) Dodatkową nagrodą jest publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają po 3 egzemplarze antologii.

12. Organizator (na wniosek Jury) zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

13. Ogłoszenie wyników Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” nastąpi do 27.09.2020r. na stronie internetowej www.wenanty.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo.

14. Finał Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
Organizator ustala Galę Finałową Konkursu na dzień 11 października 2020 r., cztery dni po 131. urodzinach Ojca Wenantego Katarzyńca, na godz. 14:00, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Finaliści konkursu przyjeżdżają na Galę na własny koszt natomiast Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg (z 10/11.10.2020r. oraz z 11/12.10.2020 r., po wcześniejszym zgłoszeniu) i wyżywienie w tym czasie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Gali lub całkowite jej odwołanie ze względu na warunki niezależne od Organizatora.

15. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

16. Dodatkowe informacje o Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” można uzyskać mailowo, pod adresem wenanty.katarzyniec@gmail.com lub pod numerem tel. 532-076-902 (o. Edward Staniukiewicz).

17. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?”.

18. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku jest dobrowolne, jednak ze względu na formułę Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” oraz przewidzianej w regulaminie nagrody w formie publikacji utworów nadesłanych na konkurs, zgoda ta jest warunkiem udziału w konkursie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do konkursu literackiego „Ojciec Wenanty – czy znasz?” organizowanego przez Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, zwany ORGANIZATOREM w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikacje danych osobowych oraz wizerunku w tym na fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie przez ORGANIZATORA, w materiałach prasowych, reklamowych oraz stronach internetowych związanych z działalnością Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

Miejscowość, data i podpis uczestnika

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna (dotyczy uczestników do lat 18)

________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

II KONKURS LITERACKI – „Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Tytuł:
„Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Opis:
Konkurs zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18 jak i dla dorosłych. Jury: Małgorzata Nawrocka, Beata Ewa Komarnicka, o.Andrzej Zając, o.Edward Staniukiewicz. Celem konkursu jest uczczenie 131. Rocznicy urodzin Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca (1889-1921), franciszkanina, kandydata na ołtarze, niezwykłego orędownika.

Nagrody:
Kategoria „Dorośli”: I – 1000 zł; II – 500; III – 300 zł.
Kategoria „Dzieci i Młodzież”: I – tablet; II – odtwarzacz audiobook; III – dysk pamięci 1 TB.

Do kiedy:
15 sierpnia 2019 r.

Strona www:
wenanty.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

spot_imgspot_img

Ważne tematy!

Zobacz również