Gazeta

okładka 1

Gazeta ZiarnoNadziei to bezpłatna gazeta katolicka będąca miesięcznikiem. Tworzona jest charytatywnie przez młode osoby świeckie w myśl hasła: ,,Przez ludzi dla ludzi…”.

Pragniemy być łącznikiem ludzi o otwartych sercach i dużej empatii w stosunku do osób najbardziej potrzebujących pomocy duchowej. To dzięki Wam gazeta ma życie i pomoc bliźnim może być realna.

Docieramy do wielu grup społecznych ze słowem Bożym, licznymi świadectwami, mającymi za zadanie umocnić osoby na duchu czy wreszcie w podjęciu decyzji o zmianie dotychczasowego życia. Nie przekreślamy nikogo, bowiem dla Boga liczy się każdy człowiek.

Dlatego też dotarcie gazety jest bardzo szerokie:
– szpitale,
– hospicja,
– ośrodki pomocy społecznej,
– domy pogodnej starości,
– domy samotnej matki,
– domy dla bezdomnych,
– ośrodki terapii i uzależnień,
– zakłady i schroniska dla nieletnich,
– zakłady karne i areszty śledcze (cała Polska),
– ulice.

Gazeta ZiarnoNadziei powstaje tylko na podstawie wpłat darowizn dokonywanych przez ludzi o dobrych sercach. Osoby pracujące przy tworzeniu gazety nie pobierają żadnego wynagrodzenia, a sama gazeta nie ma celu zarobkowego.

Gazeta oprócz wersji drukowanej jest także do pobrania na stronie www.ziarnonadziei.pl