Ojciec Wenanty

Często, a może ciągle skupiamy się na sobie, w przeciwieństwie do Boga, który nieustannie skupia się na nas, bo bardzo Mu na nas zależy i nas kocha.

Przypomina nam o tym nieraz w bardzo bolesny sposób i przenika nas „aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku” (por. Hbr 4,12). Nie jest tak, że Bóg od czasu do czasu posyła nam proroków. Oni ciągle są pośród nas, nawet jeśli zostali „porwani” do Pana, ciągle jednak żyją w swoich charyzmatach i odważnej duchowości, którą odczytujemy i czerpiemy z ich życia. Mijają lata, a czasem wieki, kiedy słowo proroka nagle ożywa i staje się „jak miecz obosieczny” (por. Hbr 4,12) i „jak ogień…, i płonie jak pochodnia” (por. Syr 48,1). Zatrzymują nas w naszej pogoni za „światem” i przemawiają tak mocno, że kruszeją najtwardsze ludzkie serca.

„Prorok ze Lwowa” nie jest biografią Ojca Wenantego Katarzyńca. Autor, O. Andrzej Sebastian Jasiński OFM, skupia się raczej na odmalowaniu wewnętrznego portretu Katarzyńca, szczególnego charyzmatu niedostrzeżonego proroka swojej epoki, który to charyzmat z ogromną mocą ujawnia się po blisko stu latach od śmierci Sługi Bożego.

Autor dostrzega w Ojcu Wenantym wyraźny rys charyzmatu prorockiego – i aby pomóc dojrzeć współczesnemu czytelnikowi w Słudze Bożym osobę Proroka, zestawia jego duchowość ze starotestamentalnym prorokiem Ezechielem. Wskazuje na podobieństwo realiów, w jakich obaj Boży mężowie się znaleźli, głosząc Boże orędzie w niewoli, w sytuacji upadku politycznego, ekonomicznego i religijnego swych narodów. Podkreśla całkowite poddanie życia Bogu i radykalne dążenie do wypełnienia Jego woli przez obu. Zestawia elementy nauczania proroka z Jerozolimy i ze Lwowa, pokazując, że oboje głosili Ewangelię tak słowem, jak i całym sposobem swego życia. Podkreśla ich radykalizm, bezkompromisowość, konsekwencję a wręcz nieprzejednanie w ukazywaniu światu grzechu, w piętnowaniu zła – ale i w uporczywym, niezmordowanym nawoływaniu do nawrócenia, do skierowania się z pełną ufnością ku miłosiernemu i kochającemu Bogu.

Świętość Ojca Wenantego rozpoznał już jego współbrat, św. Maksymilian Kolbe, o czym jasno świadczą pozostawione przez niego materiały – jednak dopiero działanie Boga przez Sługę Bożego teraz, w naszych czasach, ujawniło prorocki rys jego duchowości. W swojej książce Autor ukazuje charyzmat Ojca Wenantego jako Proroka przełomu XX i XXI wieku poprzez nakreślenie podobieństw naszych czasów do epoki sprzed stu lat, w której żył i realizował swoje powołanie Katarzyniec. Był to również czas przełomu – wieków, lecz przede wszystkim epok: gdy „stary świat” ustępował w Europie nowemu porządkowi politycznemu, społecznemu i ekonomicznemu. Był to czas przełomowy także dla naszej Ojczyzny, odradzającej się politycznie, kulturowo, gospodarczo i religijnie po latach niewoli pod zaborami, w warunkach głębokich rozdarć i podziałów, braku wewnętrznej spójności duchowej i narodowej. I może dlatego dzisiaj odnajdujemy odpowiedź na pytanie: Dlaczego Bóg posyła nam Ojca Wenantego Katarzyńca jako Proroka XXI wieku, na nasze czasy.

o. Edward Staniukiewicz OFMConv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

spot_imgspot_img

Ważne tematy!

Zobacz również