patronite v3

Alternatywnie możesz również zostać współtwórcą gazety Ziarno Nadziei i wpłacić darowiznę w tradycyjny sposób, pomagając nam w dotarciu do osób najbardziej potrzebujących pomocy duchowej.
Gazeta ZiarnoNadziei tworzona jest przez grupę osób, które pracują charytatywnie i nie są w żaden sposób wynagradzane. Gazeta powstaje dzięki wpłatom osób tworzących ten projekt oraz dobrowolnym wpłatom osób o otwartych sercach.
Trafiamy do następujących miejsc: – szpitali, hospicjów, – ośrodków pomocy społecznej, – domów pogodnej starości, – domów samotnej matki, – domów dla bezdomnych, – ośrodków terapii uzależnień, – zakładów i schronisk dla nieletnich, – zakładów karnych i aresztów śledczych w całej Polsce.
Każda osoba, która chciałaby wesprzeć nasz projekt, przyczyni się do dotarcia z gazetą do osób najbardziej potrzebujących pomocy duchowej.
Jeżeli chcesz współtworzyć z nami Ziarno Nadziei, możesz dowolną ofiarę płynącą prosto z serca wpłacić na następujące konto: Bank Millenium Paweł Pusz ul. Jana Husa 2, 03-153 Warszawa nr konta: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001 UWAGA: Prosimy w tytule przelewu podać – Darowizna na gazetę ZiarnoNadziei.
Dla transparentności i przejrzystości oraz uczciwości naszego projektu po każdym wydaniu gazety, na portalu ziarnonadziei.pl zamieszczamy kompleksowe sprawozdanie finansowe, pokazujące całkowitą dokumentację (także wyciąg z rachunku bankowego) dotyczącą wszystkich niezbędnych kosztów związanych ze stworzeniem gazety.
Prosimy także o modlitwę za ZiarnoNadziei, aby trafiało do najbardziej potrzebujących osób, a Jezus z Maryją przemieniali serca tych osób.
Przy okazji informujemy, że w każdą trzecią sobotę miesiąca o godz 7.00 w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odbywa się Msza Święta w intencji wszystkich darczyńców gazety ZiarnoNadziei. Ze swojej strony oddajemy wszystkich darczyńców oraz osoby modlące się za ten projekt codziennej modlitwie różańcowej oraz przyjmujemy w intencji wszystkich darczyńców Eucharystię.
Bóg zapłać.
Redakcja ZiarnoNadziei