Wspomóż gazetę

Naszą intencją jest pomoc i wsparcie duchowe dla osób, które z różnych przyczyn życiowych znalazły się na zakręcie. Każdy z nas może zbłądzić, bądź poważnie zachorować. Często bywa tak, że ludzie w tej sytuacji pozostają sami. Jeżeli wspomożesz ZiarnoNadziei dobrowolną kwotą, która dla Ciebie może nic nie znaczyć, możesz mieć pewność, że przyczyni się ona do większego dotarcia do osób potrzebujących pomocy duchowej i sam będziesz miał w tym swój osobisty udział.

Gazeta ZiarnoNadziei powstawaje tylko na podstawie wpłat darowizn dokonywanych przez ludzi o dobrych sercach. Osoby pracujące przy tworzeniu gazety nie pobierają żadnego wynagrodzenia, zaś gazeta nie ma celu zarobkowego. Gazeta oprócz wersji drukowanej jest także do pobrania na stronie www.ziarnonadziei.pl wersja elektroniczna gazety.

„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem ochotnego dawcę miłuje Bóg” (2 List do Koryntian 9,7).

Ofiary płynące z serca należy wpłacać na następujące konto:

Nazwa banku: Bank Millenium

Paweł Pusz

ul. Jana Husa 2, 03-153 Warszawa

nr konta: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001

UWAGA: Prosimy w tytule przelewu podać: Darowizna na gazetę ZiarnoNadziei.

Z racji, iż jest to czytelny finansowo projekt, po każdym wydaniu gazety zamieszczamy kompleksowe sprawozdanie finansowe.

Dla darczyńców:
W każdą trzecią sobotę miesiąca o godz 7.00 w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odbywa się Msza Święta w intencji wszystkich darczyńców. Transmisja na żywo z Mszy Świętej dostępna jest na stronie: kalwaria.franciszkanie.pl

Dziękujemy z całego serca w imieniu wszystkich osób, do których dotrzeć będzie mogła dzięki Twojej pomocy gazeta. Twoja wpłata będzie ziarnem, które może zakiełkować w sercach ludzi wydając Boże plony.

Bóg zapłać!